วัคซีนสำหรับเด็ก

วัคซีนคือ ? มีกี่ประเภท ? เด็กควรได้รับวัคซีนอะไร เมื่อไร? ล้วนเป็นข้อสงสัยที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องการคำตอบ แรกเกิด เด็กทุกคนที่ไม่มี...
Read More

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เด็ก

คุณพ่อคุณแม่โคยเฉพาะคนที่มีลูกคนแรกอาจไม่ทราบว่าผิวหนังของเด็กมีความแตกต่างจากผิวหนังผู้ใหญ่ในหลายๆ ด้าน สารต่างๆ สามารถซึมผ่านผิวหนังเด็กไ...
Read More

โรคลมพิษในเด็ก

โรคลมพิษในเด็ก ลมพิษในเด็ก เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยทุกเพศทุกวัย ลักษณะเป็นผื่นคัน นูน แดง บวม ขอบเขตชัด โดยมากมักจะเกิดขึ้นและห...
Read More

โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Atopic dermatitis)

โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังเป็นอย่างไร    โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก ลักษณะที่สำคัญของโรคคือ ผิวหนังของเด็ก...
Read More

อาการที่พบบ่อยในภาวะผิดปกติ

อาการที่พบในภาวะผิดปกติ - มีไข้ ถ้าลูกมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส วิธีแก้ไข ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ใม่หนาหรืออบจนเกินไป ควรเลือก...
Read More

สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรทำเพื่อพัฒนาลูก

1. ส่งเสริมลูกให้เจริญเติบโตมีคุณภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อลูกจะเป็นคนดี เก่ง มีความสุข ให้โอกาสลูก...
Read More

พัฒนาการของเด็กวัย 3-4 ปี

เริ่มเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่เฝ้าในการเล่น ใช้พลังงานไปกับการเล่น จะรู้สึกดีที่ได้แสดงออกในสิ่งที่ตนต้องการ เต็มใจลองของใหม่และส...
Read More

พัฒนาการของเด็กวัย 2-3 ปี

เด็กวัย 2-3 ปี จะเป็นเด็กช่างสงสัย เต็มไปด้วยคำถาม การเฝ้าดู การสังเกตและการเลียนแบบเชิงสำรวจ มีความสนใจในการฝึกทักษะอย่างมาก ชอบทำกิจกรรม...
Read More

พัฒนาการของเด็กวัย 1-2 ปี

เด็กวัย 1-2 ปี จะเป็นวัยที่มีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ชอบเล่นเชิงสำรวจ และชอบการเลียนแบบ เดินเองได้คล่อง เดิน ขึ้น / ลงบันได พักเท้าแต่ละ...
Read More

ค้นหา